Βατάτζης, Βασίλειος

(Θεραπεία Κωνσταντινούπολης 1693 – ;). Λόγιος. Γνώριζε καλά την αραβική και την τουρκική. Ως εμπορευόμενος, ταξίδεψε σε πολλές χώρες και σχετίστηκε φιλικά με τον σάχη της Μπουχάρας Ναντίρ, που τον διόρισε πρεσβευτή της χώρας του στην Πετρούπολη. Ο Β. έγραψε μια έμμετρη ιστορία των ταξιδιών του. Πρόκειται για στιχούργημα περίπου 2.100 ομοιοκατάληκτων στίχων με τον τίτλο Περιηγητικόν Βασιλείου Βατάτζη. Το πολύστιχο αυτό έργο τυπώθηκε για πρώτη φορά στη Λειψία το 1816 και περιέχει και χάρτη των περιηγήσεων του στιχουργού. Είναι γραμμένο στη γλώσσα της καθημερινής ομιλίας των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης με πολλούς βαρβαρισμούς και σολοικισμούς. Το περιεχόμενό του παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο διαβίωσης των λαών στους οποίους αναφέρεται, που κατοικούσαν κυρίως γύρω και πέρα από την Κασπία.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Βατάτζης — Επώνυμο διαφόρων στρατηγών του Βυζαντίου. 1. Ανδρόνικος (12ος αι.). Ανιψιός του αυτοκράτορα Μανουήλ Α’ Κομνηνού (1143 80). Πήρε μέρος στην εκστρατεία του θείου του εναντίον του Ικονίου, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε από τους Τούρκους και… …   Dictionary of Greek

  • Βυζαντινή αυτοκρατορία — I Β.α., ή αλλιώς Μεταγενέστερο Ρωμαϊκό ή Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος, αποκαλείται συμβατικά το ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Πρωτεύουσα του τμήματος αυτού, που μετά την κατάλυση του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους συνέχισε περίπου για έντεκα… …   Dictionary of Greek

  • Ιωάννης — I (Juan).Όνομα δύο βασιλιάδων της Αραγονίας. 1. I. A’ (1350 – 1395). Βασιλιάς της Αραγονίας (1387 95). Ήταν γιος του Πέτρου Δ’, που άφησε τη διακυβέρνηση του κράτους του στη σύζυγό του, Γιολάνδη. Ο Ι. Α’ προστάτευσε τις τέχνες και τα γράμματα,… …   Dictionary of Greek

  • Византийские императоры — Византийские императоры …   Википедия

  • Правители Византии — Константин I Великий 306 337 Полный список императоров Византии Содержание …   Википедия

  • Визант. император — Константин I Великий 306 337 Полный список императоров Византии Содержание …   Википедия

  • Византийский император — Константин I Великий 306 337 Полный список императоров Византии Содержание …   Википедия

  • Император Византии — Константин I Великий 306 337 Полный список императоров Византии Содержание …   Википедия

  • Император Восточной Римской империи — Константин I Великий 306 337 Полный список императоров Византии Содержание …   Википедия

  • Императоры Византии — Константин I Великий 306 337 Полный список императоров Византии Содержание …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.